Zona a un costado del Blvd. Terán Terán con sauces (Salix sp.) y vegetación secundaria.