El cerco de alambre demarca la zona federal (pública).