Humapo: Qmin Humapo: Qmed Humapo: Qmax

Puerto Texas: Qmin Puerto Texas: Qmed Puerto Texas: Qmax

Agua Verde: Qmin Agua Verde: Qmed Agua Verde: Qmax